Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nam Đàn 2018-2019

Đây là bài thứ 25 of 37 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9
Đề thi HSG Hóa 9
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Cần Thơ 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Thái Nguyên 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 THCS Trần Phú, Đắk Song 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Bù Đăng, Bình Phước 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2
 • Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Di Linh, Lâm Đồng 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021
 • 16 đề thi HSG tỉnh môn Hóa học 9 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Vũng Liêm 2020-2021
 • Đề khảo sát đội tuyển HSG Hóa học 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Vinh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 TP Hà Tĩnh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021
 • 18 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp huyện
 • Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa 9 cấp huyện, tỉnh có đáp án
 • 30 đề thi HSG Hóa học lớp 9 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Amsterdam vòng 1 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nam Đàn 2018-2019
 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Archimedes số 1 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Quỳ Hợp 2017-2018 có đáp án
 • Đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG cấp huyện môn Hóa học 9
 • Đề thi HSG Hóa lớp 9 trường THCS Đỗ Động năm 2015-2016 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Thành, Thanh Hóa 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa lớp 9 THCS Nguyễn Nghiêm 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Hà 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Quảng Trị 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Đống Đa 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 quận Thốt Nốt 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 9 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020
Đọc thêm  Đề cương ôn tập HK2 môn Vật lý 6 năm 2020 – 2021

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút.

Câu I: (5,0 điểm)

1. Cho hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được khí B, dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch C thu được dung dịch E và kết tủa F. Lọc lấy F nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Dẫn khí CO nung nóng dư đi qua chất rắn G thu được chất rắn H. Sục khí CO2 dư vào dung dịch E. Viết tất cả các PTHH xảy ra?

2. Từ các hóa chất: Zn; S và H2O. Hãy viết các PTHH điều chế 3 oxit, 2 axit và 3 muối?

Câu II: (3,5 điểm)

1. Chỉ được dùng thêm dung dịch phenolphtalein, hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt bị mất nhãn: H2SO4, KOH, K2SO4, BaCl2, HCl. Viết PTHH xảy ra (nếu có)?
2. Có một hỗn hợp khí gồm: O2; SO2; CO và CO2. Làm thế nào để thu được khí O2 tinh khiết?

Câu III: (4,0 điểm)

1. Trong phòng thí nghiệm có dung dịch H2SO4 2,5M; dung dịch KOH 2M; nước cất và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Hãy trình bày cách pha chế 400 ml dung dịch X chứa K2SO4 0,5M và KOH 0,25M?

2. Chia m gam một oxit sắt thành 2 phần bằng nhau. Cho luồng khí H2 nung nóng dư đi qua phần 1, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 21 gam Fe. Để hòa tan hết phần 2 cần dùng vừa đủ 250 gam dung dịch HCl 14,6%.

Đọc thêm  35 đề thi HSG Hóa học 11 có đáp án

Hãy xác định công thức hóa học của oxit sắt và tính m?

Câu IV: (4,5 điểm)

1. Nung 4,5 tạ đá vôi chứa 90% CaCO3 (phần còn lại là chất trơ) với hiệu suất phản ứng là 85% thu được chất rắn X và khí CO2.

a) Tính thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện bình thường (20C và 1atm)?

b) Tính thành phần % theo khối lượng của CaO trong chất rắn X?

2. Tỉ khối của hỗn hợp khí A gồm CO và CO2 đối với khí O2 bằng 1,075. Sục V lít hỗn hợp khí A (ở đktc) vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,25M và Ba(OH)2 0,35M thu được 49,25 gam kết tủa.
Viết các PTHH xảy ra và tính V?

Câu V: (3,0 điểm)

  Chia 35,5 gam hỗn hợp B gồm MgO và Al2O3 thành hai phần bằng nhau:

– Phần 1 cho tác dụng với 500 ml dung dịch HCl, sau khi các phản ứng kết thúc làm bay hơi cẩn thận thu được 38,375 gam chất rắn khan.

– Phần 2 cho tác dụng với 800 ml dung dịch HCl ở trên, kết thúc các phản ứng cũng làm bay hơi cẩn thận thu được 45,25 gam chất rắn khan.

a) Viết các PTHH xảy ra? Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp B?

(Cho: Al = 27; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Cu = 64; Fe = 56; Mg = 24; S = 32)

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cùng chuyên đề:
Đọc thêm  80 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 6 có đáp án

<< Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Amsterdam vòng 1 năm 2020-2021Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Archimedes số 1 năm 2020-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *