Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Càng Long, Trà Vinh 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Càng Long, Trà Vinh 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *