Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi HSG Hóa 8
  • Đề thi HSG Hóa học 8 quận Hà Đông 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 thành phố Vinh 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021
  • Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án
  • Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án
  • 75 Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án file word
  • 10 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 cấp trường, huyện, tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao nhận đề). Ngày thi 20 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Hóa học 8 thành phố Vinh 2020-2021Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *