Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đề thi HSG Địa lí 11
  • Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Trà Vinh 2020-2021
  • Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Thái Nguyên 2020-2021
  • Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Hà Nam 2020-2021
  • Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021
  • Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Bình Định 2020-2021 khóa ngày 18-3-2021
  • Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi chọn HSG Địa lý 11 THPT Hoàng Mai, Nghệ An 2020-2021
  • Đề thi Olympic môn Địa lý 11 THPT Đăk Song năm 2021
  • Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Bình Định 2020-2021 khóa ngày 24-5-2020
  • Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Điện Biên 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 11 tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 8 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021-1

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Hà Nam 2020-2021Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Bình Định 2020-2021 khóa ngày 18-3-2021 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *