Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6

Đề thi HSG Toán 6
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Viễn, Ninh Bình 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lạng Giang 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021
 • Đề HSG Toán 6 huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Phủ Lý 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Vinh 2020-2021
 • Đề thi Olympic Toán 6 TP Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thị xã Nghi Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Ninh 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nga Sơn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Hà Trung 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thị xã Thái Hòa, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lương Tài, Bắc Ninh 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Trực Ninh, Nam Định 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Nam 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Cao Lộc 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2020-2021
 • Đề thi Olympic Toán 6 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Thạch Thành 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Đô Lương, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Diễn Châu, Nghệ An 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021
 • Đề thi chọn HSG Toán lớp 6 huyện Anh Sơn, Nghệ An qua các năm
 • Đề thi HSG Toán 6 trường THCS Anh Sơn, Nghệ An 2020-2021
 • Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Toán 6 có đáp án
 • Đề thi khảo sát HSG lần 1 môn Toán 6 năm 2020-2021
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Nam 2019-2020
 • Đề thi HSG Toán 6 trường THCS Anh Sơn, Nghệ An 2018-2019
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án
 • 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 2
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 4
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 TP Bắc Ninh 2018-2019
 • Đề thi giao lưu Olympic môn Toán 6 huyện Kinh Môn 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019
 • Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quan Sơn 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tiền Hải năm 2018-2019
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015
 • Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015
 • Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 2020-2021
Đọc thêm  Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021

Bài 1: (8 điểm )

1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:
a)  571999                                   b) 931999

2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5.

3 . Cho phân số displaystyle frac{a}{b}  ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn hơn hay bé hơn displaystyle frac{a}{b}?

4. Cho số displaystyle overline{{155*710*4*16}} có 12 chữ số. Chứng minh rằng nếu thay các dấu * bởi các chữ số khác nhau trong ba chữ số 1, 2, 3 một cách tuỳ ‎ý thì số đó luôn chia hết cho 396.

5. Chứng minh rằng:

a) displaystyle frac{1}{2}-frac{1}{4}+frac{1}{8}-frac{1}{{16}}+frac{1}{{32}}-frac{1}{{64}}<frac{1}{3};

b) displaystyle frac{1}{3}-frac{2}{{{{3}^{2}}}}+frac{3}{{{{3}^{3}}}}-frac{4}{{{{3}^{4}}}}+...+frac{{99}}{{{{3}^{{99}}}}}-frac{{100}}{{{{3}^{{100}}}}}<frac{3}{{16}}

Bài 2: (2 điểm )

Trên tia Ox xác định các điểm A và B sao cho OA = a(cm), OB = b (cm)

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB, biết b < a

b) Xác định điểm M trên tia Ox sao cho OM = displaystyle frac{1}{2}(a+b).

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *