Đề thi học kì 2 môn Toán 10 THPT Võ Văn Kiệt 2016-2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận. Gồm 6 câu.

A.PHẦN CHUNG

Câu 1: (2,0 điểm) Giải các  bất phương trình sau:

a/ sqrt{{x^{2}-5x+4}}ge sqrt{{2x+4}}

b/ dfrac{{x^{2}-5x+4}}{{x-2}}<0

Câu 2: (1,0 điểm)  Cho fleft( x right)=(m-1)x^{2}+(m-1)x+3m+2, m: tham số

Xác định m sao cho displaystyle fleft( x right)>0,forall x

Câu 3: (3,0 điểm)

a/ Cho displaystyle sin x=-dfrac{5}{{13}}left( {pi <x<dfrac{{3pi }}{2}} right).Tính : displaystyle cos x,tan x,cot x

b/ Chứng minh rằng:dfrac{{sin x}}{{1+cos x}}+dfrac{{1+cos x}}{{sin x}}=dfrac{2}{{sin x}}

c/ Rút gọn biểu thức sau: Q=cos left( {x-dfrac{pi }{2}} right)-sin left( {x+8pi } right)+tan ^{2}left( {x+5pi } right)-dfrac{1}{{{cos }^{2}x}}+1

Câu 4: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng displaystyle d:4x+y-2=0

a/ Viết phương trình của đường thẳng displaystyle Delta đi qua displaystyle M(-3;-2)và có hệ số  góc displaystyle k=2.

b/ Tìm điểm N trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ N đến đường thẳng displaystyle text{d}_{1}:3x-4y+4=0 một khoảng cách bằng 3.

Câu 5: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho displaystyle Delta ABCdisplaystyle Aleft( {-2;8} right),Bleft( {-6;1} right),Cleft( {0;4} right)

a/ Lập phương trình  của đường tròn (C) ngoại tiếp displaystyle Delta ABC.

b/ Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại A.

B.PHẦN TỰ CHỌN

Dành cho học sinh các lớp 10A1,10A2,10A7,10A9

Câu 6A: (0,5 điểm) Giải bất phương trình sau: dfrac{{left| {x-2} right|}}{{x^{2}-5x+6}}ge 3

Dành cho học sinh các lớp 10 còn lại

Câu 6B: (0,5 điểm) Giải các  phương trình sau: sqrt{{x^{2}+2x+1}}+sqrt{{x^{2}-6x+9}}=4

———————————————————HT —————————————————-                        

Lưu ý:  Thí sinh được sử dụng máy tính có chức năng tương đương máy tính  fx- 570VN-PLUS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *