Đề thi học kì 1 môn Hóa học 8 quận Tân Phú 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra tự luận.

Câu 1: Em hãy:

a. Tìm hóa trị C hợp chất: CO ; CO2
b. Lập công thức hóa học hợp chất gồm nguyên tố hóa học sau: P (V) O ; N (III) H

Câu 2: Cho biết ý nghĩa từ công thức hóa học Kali Clorat (KClO3)? Dùng chữ số công thức hóa học để diễn đạt ý sau: hai phân tử Oxi, nguyên tử sắt

Câu 3: Nung nóng lượng chất Canxi cacbonat (CaCO3) thu 560g Canxi oxit (CaO) 440g khí Cacbonic (CO2)

a. Lập phương trình hóa học phản ứng

b. Tính khối lượng Canxi cacbonat đem nung?

Câu 4: Hãy lập phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chất phản ứng:

a. Fe + O2 → Fe3O4

b. KClO3 → KCl + O2

c. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

d. Al + HCl → AlCl3 + H2

Câu 5: Em hãy tính:

a. Khối lượng lượng chất: 0,5 mol H2SO4; mol C2H6O

b. Thể tích khí (đktc): 0,25 mol khí CO2; mol H2

c. Số mol: 54g Al; 5,6g CaO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *