Đề thi HK2 môn Toán 9 thành phố Thủ Đức 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 thành phố Thủ Đức, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày kiểm tra 27 tháng 4 năm 2021. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 7 bài.

Đề thi HK2 môn Toán 9 thành phố Thủ Đức 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *