Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021 có đáp án

Đáp án Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Phú Xuyên 2020-2021 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *