Đề thi HK1 Vật lý 7 huyện Hương Trà, Huế 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Vật lý lớp 7 huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 5 bài.

Đề thi HK1 Vật lý 7 huyện Hương Trà, Huế 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *