Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Vật lý lớp 12 THPT tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 40 câu. mã đề 202.

Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021-1Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021-2Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *