Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Long Biên, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày kiểm tra 30/12/2020. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Long Biên năm 2020-2021

Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án-1Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án-2Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án-3Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án-4Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Long Biên 2020-2021 có đáp án-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *