Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Bắc Từ Liêm 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Bắc Từ Liêm 2020-2021

Đáp án bài 5.

displaystyle P=left[ {frac{{2x+y+t}}{{2(y+z)}}} right]cdot left[ {frac{{x+2y+z}}{{2(z+x)}}} right]cdot left[ {frac{{x+y+2z}}{{2(x+y)}}} right]

displaystyle =frac{1}{8}left[ {frac{{(x+y)+(y+z)}}{{y+z}}} right]cdot left[ {frac{{(x+y)+(y+z)}}{{z+x}}} right]cdot left[ {frac{{(z+x)+(y+z)}}{{x+y}}} right]

Áp dụng Cosi:

displaystyle Pge frac{1}{8}cdot frac{{2sqrt{{(x+y)(y+z)}}cdot 2sqrt{{(x+y)(y+z)}}cdot 2sqrt{{(z+x)(y+z)}}}}{{(x+y)(y+z)(z+x)}}

displaystyle =frac{1}{8}cdot frac{{8(x+y)(y+z)(z+x)}}{{(x+y)(z+z)(z+y)}}=1

Dấu “=” xảy ra ⇔ displaystyle x=y=z

Vậy Min P = 1 khi displaystyle x=y=z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *