Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.

 

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2020-2021

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *