Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình năm 2020-2021

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *