Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Sơn Tiến 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Sơn Tiến, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút.

Hình thức thi Tự luận. Gồm 4 câu.

Câu 1:

2 + 7 =
8 – 0=
3 + 5=
9 – 6=
2 + 4 + 1 =
7 – 2 – 3 =
6 + 0 + 4 =
10 – 6 – 4 =
4 + 1 + 3 =
8 + 2 – 3 =

Câu 2:

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Sơn Tiến 2016-2017

Câu 3:

6 □ 10
9 □2 + 8
6 □ 6 – 1
8 □ 10
10 □ 6 + 3
8 + 1 □ 8+2
10 □ 8+2
4+4 □ 5 + 3
5 + 4 □ 10

Câu 4: Hình sau có mấy hình tam giác

Đề thi HK1 môn Toán lớp 1 tiểu học Sơn Tiến 2016-2017-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *