Đề thi HK1 môn Sinh học 12 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra tự luận.

Bài gồm 4 câu hỏi, thời gian làm: 45 phút

Đề chẵn

Câu 1: Em hãy cho biết:

a. Mã di truyền là gì? Nêu tên bộ ba có chức năng mã hóa aa mêtiônin ở sinh vật nhân thực.

b. Mã di truyền có đặc điểm gì?

Câu 2: Em hãy cho biết:

a. Thế nào là đột biến gen? Nêu nguyên nhân gây ra đột biến gen?

b. Thế nào là đột biến lệch bội? Kể tên 2 dạng đột biến lệch bội?

c. Hội chứng Claiphentơ và hội chứng 3X ở người liên quan đến cặp NST nào, thuộc dạng nào của đột biến lệch bội?

Câu 3: Em hãy cho biết:

a. Cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng nhiễm sắc thể?

b. Bệnh mù màu đỏ – xanh lục ở người do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu kết hôn với một người chồng bình thường. Cặp vợ chồng này muốn sinh con không bị mù màu. Bằng kiến thức sinh học, em hãy tư vấn cho cặp vợ chồng này nên sinh con gì? Giải thích tại sao?

Câu 4: Em hãy cho biết:

a. Một loài có bộ NST 2n = 20. Tính số lượng NST ở các dạng: thể một, thể ba, thể tam bội, thể tứ bội?

Đọc thêm  Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

b. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3 …XXX GGG TXG… 5

Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, trình tự các nuclêôtit trên mARN, trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit? Biết các codon mã hóa các aa tương ứng như sau: GGG – aa Gly; XXX – aa Pro; AGX – aa Ser ;

c. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Xét phép lai (P) ♂ AabbDd × ♀ aaBbDd. Xác định tỉ lệ kiểu hình giống bố ở F1.

—– HẾT —–

Đề lẻ

Câu 1: Em hãy cho biết:

a. Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

b. Từ 4 loại nu (A, T, G, X) đã tạo ra bao nhiêu bộ ba? Trong đó có 1 số bộ ba không mã hóa cho aa nào, em hãy kể tên các bộ ba đó.

Câu 2: Em hãy cho biết:

a. Thế nào là thể đột biến? Kể tên các dạng đột biến gen?

b. Trình bày cơ chế phát sinh và ý nghĩa của đột biến lệch bội?

c. Hội chứng Đao và hội chứng tơcnơ ở người liên quan đến cặp NST nào, thuộc dạng nào của đột biến lệch bội?

Câu 3: Em hãy cho biết:

a. Nhiễm sắc thể giới tính là gì? Nêu đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X?

b. Cho biết gen a quy định tính trạng dính ngón tay 2 và 3; gen a chỉ nằm trên NST giới tính Y. Một phụ nữ bình thường kết hôn với một người chồng bị dính ngón tay 2 và 3. Cặp vợ chồng này muốn sinh con không bị tật dính ngón 2 và 3. Bằng kiến thức sinh học, em hãy tư vấn cho cặp vợ chồng này nên sinh con gì? Giải thích tại sao?

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK2 môn Ngữ Văn 7 năm 2020-2021

Câu 4: Em hãy cho biết:

a. Một loài có bộ NST 2n = 24. Tính số lượng NST ở các dạng: thể một, thể ba, thể tam bội, thể tứ bội?

b. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3 …GGA TTX GXA… 5

Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, trình tự các nuclêôtit trên mARN, trình tự các axit amin trên chuỗi polipeptit? Biết các codon mã hóa các aa tương ứng như sau: XGU – aa Arg; AAG – aa Lys; XXU – aa Pro.

c. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Xét phép lai (P) ♂AaDDEe × ♀ AaDdee. Xác định tỉ lệ kiểu hình giống mẹ ở F1.


—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *