Đề thi HK1 môn Sinh học 11 THPT Thuận Thành – Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra tự luận.

Bài gồm 3 câu hỏi, thời gian làm: 45 phút

Câu 1: Vì sao thực vật C4 thường cho năng suất cao hơn thực vật C3?

Câu 2: Trình bày ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp, từ đó đưa ra các biện pháp tăng năng suất cây trồng?

Câu 3: Em hãy cho biết:

a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hai con đường phân giải kị khí và phân giải hiếu khí ở thực vật.

b. Phân giải hiếu khí có ưu thế gì so với phân giải kị khí?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *