Đề thi HK1 môn Sinh học 11 THPT Long Mỹ – Hậu Giang 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian 45 phút.

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 11 trường THPT Long Mỹ – Hậu Giang 2014-2015.

Câu 1: Em hãy:

a. Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất nhờ các vi khuẩn dưới dạng sơ đồ.

b. Trình bày ý nghĩa của sự hình thành amit ở thực vật.

Câu 2: Phân biệt pha tối trong quang hợp giữa hai nhóm thực vật C3 và C4 với các tiêu chí sau:

– Chất nhận CO2 đầu tiên.
– Enzim cố định CO2.
– Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
– Không gian thực hiện.

Câu 3: Em hãy:

a. Nêu đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở lá.

b. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở thực vật?

Câu 4: Em hãy:

a. So sánh về hiệu quả năng lượng (ATP) giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật?

b. Trong điều kiện nào cây thực hiện quá trình lên men? Quá trình lên men được thực hiện ở cơ quan nào của thực vật và gây ra hậu quả gì cho cây?

Câu 5: Em hãy:

a. Nêu khái niệm năng suất sinh học và năng suất kinh tế.

b. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g/1kg chất khô thu hoạch, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất bằng 0, hệ số sử dụng phân bón của lúa là 65%. Hãy tính lượng phân bón cần cung cấp để có một thu hoạch là 15 tấn.

Đọc thêm  Đề thi HK1 Toán lớp 6 quận 12 năm 2020-2021

Câu 6: (Chương trình cơ bản)

1. Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm chứng minh hô hấp hút O2.
2. Giải thích tại sao thực vật CAM thực hiện pha tối của quang hợp vào hai thời điểm (ban đêm và ban ngày)?
Câu 7: (Chương trình nâng cao)

1. Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm tách sắc tố ở lá cây bằng hai hợp chất nước rửa móng tay (axêtôn) và dầu lửa trắng.

2. Điều kiện xảy ra hô hấp sáng? Giải thích vì sao thực vật C4 thường không có hô hấp sáng?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *