Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Quế Võ 1- Bắc Ninh 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Hình thức thi tự luận. Thời gian 45 phút.

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh 2016-2017.

Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống? Cho ví dụ.

Câu 2: Mô tả cấu trúc và chức năng của bào quan ti thể trong tế bào?

Câu 3: Một đoạn ADN (một gen) có chiều dài là 4080 A, có số Nu loại G = 20% so với tổng số Nu của gen.

1. Hãy xác định số lượng và thành phần từng loại Nu trên gen?

2. Xác định số liên kết hiđro có trong gen?

3. Giả sử trên mạch 1 của gen có T1 = 20%, mạch 2 có X2 = 15% so với tổng số nu của mạch. Em hãy xác định số lượng, thành phần từng loại nu trên mỗi mạch của gen?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *