Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức thi tự luận. Thời gian 45 phút.

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017.

Câu 1: Trình bày các khái niệm: Vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, môi trường ưu trương, môi trường nhược trương?

Câu 2: Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP. Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào?

Câu 3: Em hãy:

a. Nêu các chức năng của Prôtêin?

b. Cho biết lục lạp có đặc điểm cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng của nó?

Câu 4: Một gen có chiều dài 5100A, Guanin = 900. Hãy xác định:

a. Số lượng nuclêôtit của gen, số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen.

b. Số liên kết hiđrô của gen.

Câu 5: Em hãy cho biết:

a. Tại sao cho nhiều muối vào nước để ngâm rau sống thì rau sẽ bị héo?

b. Nêu cách xào rau để rau không bị quắt mà vẫn xanh, ngon. Bằng kiến thức sinh học, em hãy giải thích cách xào của em?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *