Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Bình Tân – TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Thời gian làm bài 45 phút. Gồm 10 câu.

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Bình Tân – Hồ Chí Minh 2016-2017.

Câu 1: Đơn phân của ADN là?

A.  Axit amin. B.  Nucleotit ( A, T, G, X )
C.  Glucozơ. D.  Thành phần khác.

Câu 2: Khi so sánh về cấu trúc của AND và ARN, thì điểm khác nhau cơ bản nhất là?

A.  ADN có cấu trúc 2 mạch, còn ARN chỉ có 1 mạch.
B.  ADN có đơn phân A, T, G, X còn ARN có đơn phân A, U, G, X và ADN gồm 2 mạch còn ARN chỉ có 1 mạch
C.  ADN có cấu trúc 1 mạch, còn ARN là 2 mạch.
D.  Không tìm được điểm khác nhau.

Câu hỏi tự luận.

Câu 3: Em hãy điền Đúng hoặc Sai vào những Nhận định sau:

a) Axit nucleic là axit của nhân, gồm 2 loại là ADN và ARN

b) ADN và ARN của sinh vật nhân thực đều là mạch kép ( gồm 2 mạch ) và có dạng vòng khép kín

c) Nguyên tắc bổ sung trong ADN được thể hiện : A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro

d) Các đơn phân chỉ liên kết với nhau bằng liên kết photphodieste

Câu 4: Em hãy hoàn thiện chỗ trống sau:

Trong phân tử ADN có 2 loại liên kết giữa 2 đơn phân với nhau. Các nucleotit trên 2 mạch đối diện liên kết với nhau bằng (1)………………………. là liên kết kém bền đảm bảo tính linh hoạt cho ADN thực hiện quá trình nhân đôi và phiên mã. Ngược lại các nucleotit kề nhau liên kết với nhau bằng (2)……………………….. là liên kết rất bền đảm bảo cho thông tin di truyền trên mỗi mạch đơn ổn định kể cả khi ADN tái bản và phiên mã.

Đọc thêm  Đề thi HK1 Toán lớp 7 quận Tân Bình 2020-2021

Câu 5: Theo em ứng dụng kiến thức về ADN có giúp ích gì cho ngành trồng trọt, tạo chế phẩm sinh học không? Vì sao?

Câu 6: Tại sao tế bào là đơn vị cơ bản của thế giới sống?

Câu 7: Nêu sự khác biệt cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật?

Câu 8: Nêu vai trò của nước đối với tế bào?

Câu 9: Trình bày cấu trúc và chức năng của ti thể?

Câu 10: Trình bày cấu tạo và chức năng của ATP?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *