Đề thi HK1 Hóa học 9 THCS Thiệu Vũ, Thanh Hóa 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9, trường THCS Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2016-2017.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Gồm 19 câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *