Đề thi HK1 Hóa học 8 THCS Tân Thới, Bình Dương 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8, trường THCS Tân Thới, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, năm học 2014-2015.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Gồm 10 câu.

Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Số nguyên tử có trong 1,5 mol nguyên tử Fe là?

A.  9.1023 B.  6.1023 C.  3.1023 D.  12.1023

Câu 2: Cho PƯHH sau:  ?K +  O2 →  2K2O. Hệ số trước K là?

A.  4 B.  2 C.  3 D.  6

Câu 3: Thể tích của 0,5 mol khí H2 là?

A.  22,4 lít B.  12,2 lít C.  5,6 lít D.  11,2 lít

Câu 4: Khí O2 nặng gấp mấy lần khí CH4?

A.  2,5 lần B.  5 lần C.  4 lần D.  2 lần

Câu 5: Phần trăm theo khối lượng của oxi trong Fe2O3 là?

A.  60% B.  30% C.  50% D.  35%

Câu 6: Khối lượng của 11,2 lít khí O2 là?

A.  1,6 g B.  16 g C.  32 g D.  11,2 g

Câu hỏi tự luận.

Câu 7: Hãy lập các PTHH sau và viết tỉ lệ các cặp chất trong phản ứng.

a. Mg + O2 →  MgO

b.  Al +  HCl →  AlCl3 +  H2

Câu 8: Tính khối lượng của các chất sau?

a. 0,5 mol H2SO4

b. 5,6 lít khí O2

Câu 9: Hãy cho biết:

a. Khí H2S nặng hay nhẹ hơn khí NH3? Bao nhiêu lần?

b. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí? Bao nhiêu lần?

Câu 10: Hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất Cu(NO3)2

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 THCS Cao Xuân Huy 2020-2021

Câu 11: Cho 13g kẽm (Zn) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo ra kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2)

a. Tính khối lượng axit clohiđric cần phản ứng

b. Tính thể tích hiđro sinh ra ở (đktc)

*Đáp án trắc nghiệm:

1A, 2A, 3D, 4D, 5B, 6B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *