Đề thi HK1 Hóa học 8 huyện Trùng Khánh, Cao Bằng 2020-2021

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề).

Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 4 câu.

Đề thi HK1 Hóa học 8 huyện Trùng Khánh, Cao Bằng 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *