Đề thi giữa kì 2 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2018-2019

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 9 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1. (2,0 điểm)

1) Tính giá trị biểu thức A = frac{{sqrt{x}-1}}{{sqrt{x}+1}} khi x = 9

2) Rút gọn biểu thức B = frac{{sqrt{x}+5}}{{sqrt{x}+1}}-frac{1}{{1-sqrt{x}}}+frac{8}{{x-1}} với xge 0,xne 1

3) Tìm x để P = A.B có giá trị nguyên

Bài 2. (2,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) left{ begin{array}{l}3x-2y=5\x+2y=4end{array} right.

b) left{ begin{array}{l}2sqrt{{x+1}}-3sqrt{{y-2}}=5\4sqrt{{x+1}}+sqrt{{y-2}}=17end{array} right.

Bài 3. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Nếu người ta mở cả hai vòi chảy trong 4 giờ rồi khóa vòi hai lại và để vòi một chảy tiếp 14 giờ nữa thì mới đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Từ điểm M thuộc đường thẳng d kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Hạ OH vuông góc với đường thẳng d tại H. Nối AB cắt OH tại K, cắt OM tại I. Tia OM cắt đường tròn (O; R) tại E.

a) Chứng minh AOBM là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh OI.OM = OK.OH

c) Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB

d) Tìm vị trí của M trên đường thẳng d để diện tích tam giác OIK có giá trị lớn nhất.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho hai số dương x, y thỏa mãn x + y = 1

Đọc thêm  Bài tập Đại số 9 chương 2: Hàm số bậc nhất

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = {{left( {x+frac{1}{x}} right)}^{2}}+{{left( {y+frac{1}{y}} right)}^{2}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *