Đề thi giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 7 trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành, đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 câu.

Câu 1 (2đ).

a. Cho biểu thức: displaystyle A=frac{1}{{16}}{{x}^{4}}+3{{text{x}}^{2}}-frac{5}{4}x+5. Tính giá trị cùa biểu thức A khi x=4.

b. Cho biểu thức: displaystyle B=frac{{{{x}^{3}}-4{{text{x}}^{2}}y+3{{y}^{2}}-4}}{{3{{text{x}}^{3}}-3{{y}^{2}}-3y}}. Tính giá trị của biểu thức B khi displaystyle x=frac{1}{2};text{ }y=-1

Câu 2 (2,5đ). Cho biểu thức displaystyle text{C=4x}+3

a. Tính giá trị của biểu thức C tại x thỏa mãn displaystyle left| {2text{x}-1} right|=frac{1}{2}

b. Với giá trị nào của x thì displaystyle C=-frac{5}{2}

Câu 3 (1,5đ). Tính giá trị của biểu thức: displaystyle D=frac{{4text{x}-text{5y}}}{{3text{x}+4y}} với displaystyle frac{x}{y}=frac{3}{4}

Câu 4 (3,5đ). Cho tam giác cân DEF (DE=DF). Gọi N và M làn lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

a. Chứng minh: HE=HF. Giả sử DE=DF=5cm; EF=8cm. Tính độ dài đoạn DH;

b. Chứng minh: EM=FN và displaystyle widehat{{DEM}}=widehat{{DFN}};

c. Chứng minh ba điểm D, K, H thẳng hàng.

Câu 5 (0,5đ). Cho hai biểu thức displaystyle M=3text{x}left( {x-y} right)displaystyle N={{y}^{2}}-{{x}^{2}}. Biết displaystyle left( {x-y} right)vdots 11.

Chứng minh rằng displaystyle left( {M-N} right)vdots 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *