Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *