Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *