Đề KSCL tháng 1 môn Toán 9 THCS Archimedes năm 2021

Đề thi khảo sát chất lượng tháng 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Archimedes, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021.

Môn Toán chuyên. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày 30/01/2021.

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.

Đề KSCL tháng 1 môn Toán 9 THCS Archimedes năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *