Đề kiểm tra KSCL giữa HK2 môn Toán 9 huyện Thanh Trì 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày kiểm tra 19 tháng 3 năm 2021. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 bài.

Đề kiểm tra KSCL giữa HK2 môn Toán 9 huyện Thanh Trì 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *