Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình năm học 2018-2019. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.

Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Đáp án và biểu điểm môn Toán 9 khảo sát chất lượng HK1

Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm 2018-2019 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *