Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức thi Tự luận, gồm 5 bài. Ngày kiểm tra 18 tháng 03 năm 2021.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 9 quận Tây Hồ 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *