Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 9 THCS Nguyễn Công Trứ 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức displaystyle A=dfrac{{2sqrt{x}}}{{sqrt{x}-2}} và  displaystyle B=dfrac{x}{{x-4}}+dfrac{1}{{sqrt{x}+2}} với displaystyle xge 0;xne 4

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9

b) Rút gọn biểu thức B

c) Tìm x nguyên để biểu thức displaystyle dfrac{A}{B} có giá trị là số nguyên

Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một phần xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: (2 điểm)

1) Giải hệ phương trinh: displaystyle left{ begin{array}{l}3sqrt{{x+1}}-dfrac{2}{{y-2}}=4\2sqrt{{x+1}}+dfrac{1}{{y-2}}=5end{array} right.

2) Cho phương trình: displaystyle x^{2}-mx-4=0

a) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt displaystyle x_{1},x_{2} với mọi giá trị của m.

b) Tìm các giá trị của m để displaystyle x_{1}x_{2}-x_{1}^{2}-x_{2}^{2}=-13

Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ tiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (O) ( M, N là các tiếp điểm)

a) Chứng minh rằng tứ giác AMON nội tiếp

b) Vẽ cát tuyến ABC tới đường tròn (O) (Tia AO nằm giữa AM và tia AC)
Chứng minh rằng: displaystyle AM^{2}=AB.AC

c) Gọi H là giao điểm AO và MN. Chứng minh tứ giác BHOC nội tiếp.

Đọc thêm  Đề thi HK1 Toán 10 THPT Phước Kiên, TP Hồ Chí Minh 2019-2020

d) Chứng minh rằng HN là tia phân giác của displaystyle widehat{{BHC}}.

Bài 5: (0,5 điểm). Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn displaystyle sqrt{{ab}}+sqrt{{bc}}+sqrt{{ca}}=1

Chứng minh rằng: displaystyle dfrac{{a^{2}}}{{a+b}}+dfrac{{b^{2}}}{{b+c}}+dfrac{{c^{2}}}{{c+a}}ge dfrac{1}{2}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *