Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Trần Bích San, Nam Định 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng 8 tuần học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Trần Bích San, thành phố Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm (8 câu) và Tự luận (4 bài).

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Trần Bích San, Nam Định 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *