Đề kiểm tra giữa HK2 môn Ngữ Văn 8 THCS Tam Hưng, Thanh Oai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8, trường THCS Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017.

Hình thức kiểm tra Tự luận.

Câu 1: Đọc đoạn văn sau :

Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú  tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn  tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.”

1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

2. Tác phẩm có đoạn văn trên thuộc thể loại nào? Nêu hiểu biết của em về thể loại văn đó?

3. Nội dung chủ yếu của đoạn văn trên là gì ?

4. Giải thích thế nào là “thắng địa” ?

5. Câu: “Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời” thuộc kiểu câu gì? Thực hiện hành động nói nào?

6. Viết đoạn văn (5 – 7 câu ) làm sáng tỏ luận điểm “Đại La là thắng địa xứng là kinh đô của đế vương muôn đời”.

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Đức Phú, Bình Thuận

Câu 2: Cho câu thơ:

Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng

1. Chép tiếp 5 câu thơ để tạo thành một đoạn thơ hoàn chỉnh ?

2. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào ? Của ai ? Nội dung chính  của đoạn thơ đó là gì ?

3. Viết đoạn văn (12 – 15 câu) trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên trong đó có sử dụng  một câu cảm thán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *