Đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa HK2 môn Hóa học.

Thời gian làm bài: 45 phút.

Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Chất có công thức hóa học nào sau đây là oxit?

A. ZnO
B. Zn(OH)2
C. ZnCO3
D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là:

A. CO2.
B. H2O.
C. CO2 và H2O.
D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

1) CaCO3 Bộ đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án CaO + CO2

2) Fe + S Bộ đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án FeS

3) Zn + 2HCl Bộ đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2 Bộ đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án 2FeCl3

Trong các phản ứng trên: số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là:

A. 3; 1.
B. 2; 1.
C. 1; 3.
D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) cần dùng là:

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 2017-2018

A. 2,24 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.
B. Na2O; SO3.
C. SO2; CaO.
D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy xác định 1, 2, 3, 4?

Bộ đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án

Câu 2 (1 điểm): Giải thích tại sao: Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): Cho các oxit có công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3. Chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit. Gọi tên các oxit đó?

Câu 4 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) S + O2 —> ………

b) Fe + O2 —> ……..

c) KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + …..

d) ……… —> KCl + O2.

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,48 gam photpho trong bình chứa khí oxi, tạo thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?

b) Nếu trong bình chứa 4 gam khí oxi. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: P = 31; O = 16; C =12; H = 1)

—————— Hết ——————

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): Đề kiểm tra giữa HK2 môn Hóa học 8 có đáp án dưới đây

Đọc thêm  Đề thi HSG Địa lý lớp 9 huyện Quỳnh Phụ 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *