Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Nguyễn Bá Loan, Quảng Ngãi

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Bá Loan,tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 10 câu.

Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Làng thường trải dài theo kênh rạch là đặc điểm quần cư nông thôn của vùng:

A.  Đồng bằng sông Hồng. B.  Bắc Trung Bộ
C.  Duyên hải Nam Trung Bộ. D.  Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2: Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta được triển khai từ năm:

A.  1976 B.  1982 C.  1986 D.  1996

Câu 3: Hiện nay giao thông vận tải và bưu chính viễn thông nước ta:

A.  Chậm phát triển. B.  Có phát triển nhưng chậm.
C.  Đã phát triển nhanh chóng. D.  Đang phát triển nhanh chóng.

Câu 4: Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất ở nước ta là:

A.  Trung du và miền núi Bắc Bộ. B.  Đồng bằng sông Hồng.
C.  Duyên hải Nam Trung Bộ. D.  Tây Nguyên

Câu 5: Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp là:

A.  Khai thác nhiên liệu. B.  Chế biến lương thực thực phẩm.
C.  Dệt may. D.  Sản xuất vật liệu xây dựng

Câu 6: Các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thuộc vùng kinh tế trọng điểm:

A.  Miền Trung B.  Bắc Trung Bộ C.  Nam Trung Bộ. D.  Trung Bộ
Đọc thêm  Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Câu 7: Nông thôn tập trung nhiều lao động của nước ta là do:

A.  Phần lớn lao động chưa qua đào tạo.
B.  Nông thôn dễ tìm việc làm hơn thành thị.
C.  Trình độ công nghiệp hóa của nước ta còn thấp.
D.  Nông thôn có diện tích rộng lớn.

Câu 8: Hiện nay, hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta là:

A.  Khoáng sản, nông sản, thủy sản.
B.  Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu.
C.  Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng.
D.  Máy móc, thiết bị, lương thực thực phẩm.

Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.

Câu 10: Căn cứ bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột và nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Nguyễn Bá Loan, Quảng Ngãi

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *