Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Khánh Hội, Ninh Bình

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu.

Câu 1: Nêu  mặt mạnh và hạn chế nguồn lao động nước ta? Theo em, cần có những giải pháp nào để giải quyết vấn đề việc làm ở khu vực nông thôn nước ta?

Câu 2: Cho bảng số liệu

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Khánh Hội, Ninh Bình

Câu 3: Em hiểu thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.

Câu 4: Trình bày các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn ở nước ta. Cho ví dụ cụ thể.

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *