Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Gia Luận, Hải Phòng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Gia Luận, thành phố Hải Phòng. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra Tự luận, gồm 3 câu.

Câu 1: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam (trang 18) và kiến thức đã học, em hãy: Cho biết nước ta có mấy vùng chuyên môn hóa? Kể tên các vùng này?

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, chứng minh rằng: Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, giao thông đường bộ là loại hình quan trong nhất?

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau:

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Gia Luận, Hải Phòng

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *