Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Đức Phú, Bình Thuận

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Đức Phú,tỉnh Bình Thuận. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 9 câu.

Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc, cùng chung sống, gắn bó với nhau trong suốt qúa trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gồm:

A.  45 dân tộc B.  54 dân tộc C.  48 dân tộc D.  58 dân tộc

Câu 2: Để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cần chú ý:

A.  Tiến hành thâm canh tăng vụ
B.  Mở rộng các hoạt động kinh tế ở nông thôn
C.  Công nghiệp hoá nông nghiệp
D.  Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Hiện tại nền kinh tế nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. đúng hay sai:

A.  Đúng B.  Sai    

Câu 4: Nông nghiệp nước ta có thể trồng từ 2-3 vụ lúa, rau, màu trong năm. Vì:

A.  Nước ta có nguồn đất vô cùng quý giá
B.  Nước ta có tài nguyên sinh vật phong phú
C.  Nước ta có khí hậu nhiệt đới, gió mùa ẩm
D.  Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc

Câu 5: Hãy xếp các tài nguyên và công trình theo 2 loại hình du lịch sao cho phù hợp nhất:

Đọc thêm  Đề KSCL giữa kì 1 môn Hóa học 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Đức Phú, Bình Thuận

A.  A (1,3,5,7,9)
B.  A (1,4,6,7,10)
C.  A (2,4,6,8,10)
D.  Cả 3 cách xếp trên đều không phù hợp

Câu hỏi tự luận.

Câu 6: Trả lời các câu sau:

1. Em hãy cho biết những mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta.
2. Tình hình gia tăng dân số đã gây sức ép đối với việc làm ở nước ta hiện nay như thế nào?
Câu 7: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta.

Câu 8: Hãy phân tích các nhân tố kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta?

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu: Hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích các nhóm cây.

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Đức Phú, Bình Thuận-1

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *