Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Điền Hòa, Thừa Thiên Huế

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Điền Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu.

Câu 1: Nêu những thành tựu và thách thức trong công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta.

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu sau. Hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta theo nhóm tuổi thời kì 1979 – 2002.

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Điền Hòa, Thừa Thiên Huế

Câu 3: Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu sau:

04

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *