Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Cát Hải, Hải Phòng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 8 câu.

Câu 1: Dân số nước ta đông và tăng nhanh dẫn đến hậu quả:

A.  Kinh tế không phát triển kịp với nhu cầu đời sống.
B.  Bất ổn về xã hội.
C.  Khó khăn trong việc bảo vệ môi trường.
D.  Câu A, B, C đúng.

Câu 2: Hiện nay tỉ lệ sinh của nước ta tương đối thấp là do

A.  Số nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm.
B.  Đời sống, kinh tế, quá khó khăn.
C.  Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình tốt.
D.  Tất cả các vấn đề trên.

Câu 3: Sự phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn nước ta theo tỉ lệ nào sau đây là đúng nhất:

A.  Thành thị 74% – nông thôn 26% B.  Thành thị 47% – nông thôn 53%
C.  Thành thị 26% – nông thôn 74% D.  Thành thị 20% – nông thôn 80%

Câu 4: Tây Nguyên là vùng nông nghiệp có sản phẩm chuyên môn hóa nào sau đây?

A.  Lúa B.  Ngô C.  Chè D.  Cà phê

Câu hỏi tự luận.

Câu 5: Hoàn thiện sơ đồ sau

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 9 THCS Cát Hải, Hải Phòng

Câu 6: Hãy cho biết sự phân bố dân cư trên lãnh thổ nước ta còn nhiều điểm chưa hợp lí? Nước ta cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đọc thêm  Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 10 THPT Thuận Thành số 3 năm 2014-2015

Câu 7: Chúng ta đã đạt được những thành tựu nào và thách thức gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân?

Câu 8: Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?

—– HẾT —–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *