Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Toán 6 THCS Võ Thành Trang 2020-2021

Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức tự luận gồm 5 bài.

Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Toán 6 THCS Võ Thành Trang 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *