Đề kiểm tra chất lượng HK2 Toán 10 THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh 2014-2015

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 10, trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2014-2015.

Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 3 câu.

Đề số 1:

Câu I (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

 1. left| {x^{2}-2x-1} right|=x-1
 2. sqrt{{x-1}}=x-3

Câu II (5,0 điểm)  Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

 1. x^{2}-5x+6ge 0
 2. -3x^{2}+2x+1>0
 3. left{ begin{array}{l}-2x+3>0\x^{2}-3x-4ge 0end{array} right.
 4. sqrt{{2x+3}}<x+2
 5. 3(2x^{2}-xsqrt{{x^{2}+3}})le 2(1-x^{4})

Câu III (3,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ displaystyle Oxy, cho hai điểm I(1;2),,,M(3;2) và đường thẳng Delta :,4x+3y=0

 1. Viết phương trình đường thẳng Delta ' đi qua điểm Ivà song song với .
 2. Viết phương trình đường tròn (C)tâm I và tiếp xúc với đường thẳng Delta.
 3. Tìm tọa độ điểm N  nằm trên đường tròn (C) sao cho displaystyle widehat{{INM}}=60^{0}.

Đề số 2:

Câu I (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:

 1. left| {x^{2}+4x+2} right|=x+2
 2. sqrt{{x+3}}=x+1

Câu II (5,0 điểm). Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

 1. x^{2}+5x-6ge 0
 2. -2x^{2}+3x+2>0
 3. left{ begin{array}{l}-2x+5>0\x^{2}-5x+4ge 0end{array} right.
 4. sqrt{{3-2x}}<2-x
 5. displaystyle 3(2x^{2}+xsqrt{{x^{2}+3}})le 2(1-x^{4})

      Câu III (3,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ displaystyle Oxy, cho hai điểm  ,I(2;1),,,M(2;3) và đường thẳng Delta :,4x+3y=0

 1. Viết phương trình đường thẳng Delta ' đi qua điểm Ivà song song với .
 2. Viết phương trình đường tròn (C)tâm I và tiếp xúc với đường thẳng Delta.
 3. Tìm tọa độ điểm N  nằm trên đường tròn (C) sao cho displaystyle widehat{{INM}}=60^{0}..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *