Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 7 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán lớp 7 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 7 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *