Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Đại số 9 THCS Lê Ngọc Hân

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Đại số 9 trường THCS Lê Ngọc Hân. Hình thức trắc nghiệm và tự luận, gồm 2 đề.

Học sinh tự làm kiểm tra kiến thức đã học.

Đề số 1:

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Đại số 9 THCS Lê Ngọc Hân

Đề số 2:

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Đại số 9 THCS Lê Ngọc Hân-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *