Đề khảo sát vào lớp 10 THPT môn Toán 9 huyện Đông Hưng 2021-2022

Đề khảo sát vào lớp 10 THPT môn Toán 9 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi Tự luận, gồm 5 câu.

Đề khảo sát vào lớp 10 THPT môn Toán 9 huyện Đông Hưng 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *