Đề khảo sát Toán 9 trường thực hành sư phạm ĐH Vinh 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát môn lớp Toán 9 trường thực hành sư phạm ĐH Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề khảo sát Toán 9 trường thực hành sư phạm ĐH Vinh 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *