Đề khảo sát Toán 9 THCS Hoàn Kiếm 2020-2021

Đề khảo sát môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian: 90 phút.

Ngày kiểm tra 18 tháng 3 năm 2021.

Đề khảo sát Toán 9 THCS Hoàn Kiếm 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *